Browsed by
Měsíc: Červen 2019

Zákon o DPH je výživný

Zákon o DPH je výživný

Doporučuji ke čtení zákon o DPH. Stačila mi jedna necelá věta z paragrafu 37 a mám chuť se jít střelit do hlavy…

„Daň se vypočte jako
[…]
b) rozdíl mezi
1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti
a […]“